ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

راهنمای مربیان تازه‌وارد

این راهنمای کوچک، فقط برای آشنایی شما با اصول بازی طراحی شده، برای اطلاعات جامع و کامل، به راهنما مراجعه کنید.

راهنمای مربیان تازه‌وارد

شما مدیر و مسئول یک باشگاه هستید و کلیه‌ی امور باشگاه زیر نظر شما اداره می‌شوند. پایه‌ریزی افکار تاکتیکی باشگاه، نوع تمرین، استفاده یا خرید و فروش بازیکنان، همچنین سرمایه‌گذاری بر پول بلیط به دست آمده از ورزشگاه شما، همه و همه بر عهده‌ی شماست.


سرمایه

سرمایه بسیار مهم است، بنابراین همواره دقت کنید که سرمایه‌ی باشگاه خود را در چه راهی خرج می‌کنید. سخنی از کهنه‌کاران این است که تا زمانی که نمی‌دانید چه چیز ارزش خرج کردن دارد، خرج نکنید. بنابراین سعی کنید تا آن زمان، سرمایه‌ی باشگاه خود را حفظ کنید.

شما از چند راه سرمایه به دست می‌‌آورید؛ حامیان، فروش بلیط، هواداران و فروش بازیکنان. بیش‌تر سرمایه‌ی به‌دست آمده صرف پرداخت حقوق بازیکنان و کارمندان و نگهداری از ورزشگاهتان می‌شود؛ در کنار این‌ها، می‌توانید روی بازیکنان جدید و گسترش ورزشگاه خود نیز سرمایه‌گذاری کنید.
صفحه‌ی قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه‌ی بعد
 
 
Server 096